IDRIVE_BIAytffuktfukŁE.gif

Kategorie prawa jazdy

Kategorie prawa jazdy

Chcesz uzyskać prawo jazdy? Sprawdź, jakie pojazdy możesz prowadzić w poszczególnych kategoriach oraz w jakim musisz być wieku, żeby móc zdać egzamin, by je prowadzić. 

AM

 • motorower

 • czterokołowiec lekki (na przykład mały quad)

 • zespół pojazdów - powyższe pojazdy połączone z przyczepą - tylko w Polsce

minimalny wiek: 14 lat

A1

 • motocykl o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg

 • motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW

 • pojazdy z kategorii AM

 • zespół pojazdów - powyższe pojazdy połączone z przyczepą - tylko w Polsce

minimalny wiek: 16 lat

A2

 • motocykl, który spełnia wszystkie poniższe warunki:

  • moc do 35 kW

  • stosunek mocy do masy własnej do 0,2 kW/kg

  • nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe, którego moc przekracza dwukrotność mocy tego motocykla

 • motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW

 • pojazdy z kategorii AM

 • zespół pojazdów - powyższe pojazdy połączone z przyczepą - tylko w Polsce

 

minimalny wiek: 18 lat

A

 • każdy motocykl

 • pojazd z kategorii AM

 • zespół pojazdów - powyższe pojazdy połączone z przyczepą - tylko w Polsce

 

minimalny wiek:

 • 20 lat - jeśli masz już od co najmniej 2 lat prawo jazdy kategorii A2

 • 24 lata - jeśli nie masz od co najmniej 2 lat prawa jazdy kategorii A2

 

B1

 • czterokołowiec (na przykład duży quad)

 • pojazd z kategorii AM

 

minimalny wiek: 16 lat

 

B

 • pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (na przykład samochód osobowy), z wyjątkiem autobusu i motocykla

 • zespół pojazdów - powyższy pojazd połączony z lekką przyczepą (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg)

 • pojazd z kategorii AM

 • zespół pojazdów - złożony z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla) oraz przyczepy. Jednak łączna dopuszczalna masa całkowita całego zespołu nie może przekroczyć 3500 kg,

 • jeśli zdasz dodatkowy egzamin praktyczny i masz dodatkowy wpis w prawie jazdy - zespół pojazdów złożony z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla) oraz przyczepy. Jednak łączna dopuszczalna masa całkowita całego zespołu nie może przekroczyć 4250 kg

 • ciągnik rolniczy - tylko w Polsce

 • pojazd wolnobieżny (na przykład walec) - tylko w Polsce

 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) - tylko w Polsce

 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) - tylko w Polsce

 • jeśli masz prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat - motocykl o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg - tylko w Polsce

 

minimalny wiek: 18 lat

 

B+E

 • zespół pojazdów złożony z pojazdu z kategorii B i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego i przyczepy lub przyczep - tylko w Polsce

 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego (na przykład walca) i przyczepy lub przyczep - tylko w Polsce

 

minimalny wiek: 18 lat

 

C

 • pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t, z wyjątkiem autobus (na przykład duża ciężarówka)

 • zespół pojazdów - powyższy pojazd i lekka przyczepa (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg)

 • pojazd z kategorii AM

 • ciągnik rolniczy - tylko w Polsce

 • pojazd wolnobieżny (na przykład walec) - tylko w Polsce

 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) - tylko w Polsce

 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) - tylko w Polsce

 

minimalny wiek: 21 lat

C1

 • pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 t do 7,5 t, z wyjątkiem autobus (na przykład mała ciężarówka)

 • zespół pojazdów - powyższy pojazd i lekka przyczepa (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg)

 • pojazd z kategorii AM

 • ciągnik rolniczy - tylko w Polsce,

 • pojazd wolnobieżny (na przykład walec) - tylko w Polsce

 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) - tylko w Polsce

 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) - tylko w Polsce

 

minimalny wiek: 18 lat

C1+E

 • zespół pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton, który składa się z:

  • pojazdu, który ciągnie - pojazdy z kategorii C1

  • przyczepy (na przykład mała ciężarówka z przyczepą)

 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz przyczepy lub przyczep - tylko w Polsce

 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz przyczepy lub przyczep - tylko w Polsce

 

minimalny wiek: 18 lat

C+E

 • zespół pojazdów złożony z pojazdu z kategorii C i przyczepy,

 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz przyczepy lub przyczep - tylko w Polsce

 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz przyczepy lub przyczep - tylko w Polsce

 

minimalny wiek: 21 lat

D

 • autobus

 • zespół pojazdów złożony z autobusu oraz z lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg)

 • pojazd z kategorii AM

 • ciągnik rolniczy - tylko w Polsce

 • pojazd wolnobieżny (na przykład walec) - tylko w Polsce

 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) - tylko w Polsce

 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) - tylko w Polsce

 

minimalny wiek: 24 lata

D1

 • autobus przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu do 17 osób łącznie z kierowcą, o długości do 8 m

 • zespół pojazdów złożony z pojazdu, o którym mowa powyżej, oraz z lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg)

 • pojazd z kategorii AM

 • ciągnik rolniczy - tylko w Polsce

 • pojazd wolnobieżny (na przykład walec) - tylko w Polsce

 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) - tylko w Polsce

 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) - tylko w Polsce

minimalny wiek: 21 lat

 

D1+E

 • zespół pojazdów złożony z pojazdu kategorii D1 i przyczepy

 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz przyczepy lub przyczep - tylko w Polsce

 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego (na przykład walca) oraz przyczepy lub przyczep - tylko w Polsce

 

minimalny wiek: 21 lat

 

D+E

 • zespół pojazdów złożony z pojazdu z kategorii D i przyczepy

 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego oraz przyczepy lub przyczep - tylko w Polsce

 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego (na przykład walca) oraz przyczepy lub przyczep - tylko w Polsce

 

minimalny wiek: 24 lata

T

 • ciągnik rolniczy

 • pojazd wolnobieżny (na przykład walec)

 • zespół pojazdów złożony z ciągnika rolniczego i przyczepy lub przyczep

 • zespół pojazdów złożony z pojazdu wolnobieżnego (na przykład walca) i przyczepy lub przyczep

 • pojazd z kategorii AM

 

minimalny wiek: 16 lat

 

Tramwaj

 • tramwaj

 

minimalny wiek: 21 lat

 

Jeśli chcesz zostać zawodowym kierowcą (przewozić osoby i rzeczy) - weź udział w dodatkowym szkoleniu - uzyskasz wtedy kwalifikację wstępną.

Jeśli masz już kwalifikację wstępną albo ubiegasz się o nią - sprawdź poniżej, jaki jest minimalny wiek w poszczególnych kategoriach:

 

Kategoria                                                Minimalny wiek

C1, C1+E, C, C+E                                   18 lat

D1, D1+E, D, D+E                                   21 lat

              Możesz rozpocząć kurs i zdać egzamin na prawo jazdy dla określonej kategorii jeszcze zanim ukończysz                          wskazany powyżej wiek - jednak nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego ukończeniem. Dlatego wniosek o                        prawo jazdy złóż nie wcześniej niż 3 miesiące przed ukończeniem tego wieku.

Informacje, które znajdują się w tej karcie nie dotyczą prowadzenia pojazdów Sił Zbrojnych RP, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Służby Granicznej.

ŹródłoMinisterstwo Infrastruktury i Budownictwa