top of page
IDRIVE_BIAytffuktfukŁE.gif

Prawo jazdy

krok po kroku

Chcesz uzyskać prawo jazdy? Masz prawo jazdy i chcesz mieć kolejną kategorię? Przeczytaj, jak to zrobić.

Kto może dostać polskie prawo jazdy

Każdy, kto mieszka w Polsce przynajmniej od 185 dni i:

 • po raz pierwszy chce dostać prawo jazdy — jeśli jest w odpowiednim wieku,

 • ma już prawo jazdy i chce uzyskać kolejną kategorię — jeśli jest w odpowiednim wieku.

Sprawdź, jaki jest minimalny wymagany wiek dla poszczególnych kategorii prawa jazdy oraz jakimi pojazdami można kierować z poszczególnymi kategoriami prawa jazdy.

Wniosek możesz złożyć przez pełnomocnika. Dowiedz się w urzędzie, jak to zrobić.

Kiedy złożyć wniosek

W dowolnym momencie.

Co zrobić

Od 2014 roku obowiązuje nowa procedura uzyskiwania prawa jazdy. Najpierw dostaniesz numer PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę) w wydziale komunikacji swojego urzędu. Jest to unikalny numer każdego kandydata na kierowcę. Dzięki niemu szkoła jazdy i ośrodek ruchu drogowego będą mogły cię wyszukać w systemie. Poniżej znajdziesz kroki nowej procedury.

 1. Idź do lekarza, który wykonuje badania kierowców. Możesz skontaktować się ze szkołą jazdy, w której chcesz zrobić kurs — prawdopodobnie współpracuje z takim lekarzem. Lekarz przeprowadzi badanie i zdecyduje, czy możesz kierować pojazdami. Jeśli możesz — dostaniesz orzeczenie lekarskie.

 2. Przygotuj wszystkie potrzebne dokumenty. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co przygotować. 

 3. Złóż je w odpowiednim urzędzie. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie złożyć wniosek.

 4. Odbierz numer PKK. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie i kiedy odebrać numer PKK. 

 5. Weź udział w kursie i zdaj egzamin. Masz 2 możliwości.

  1. Zapisz się na kurs teoretyczny i praktyczny do szkoły jazdy.

   • Idź do szkoły jazdy i zapisz się na kurs. Weź ze sobą numer PKK.

   • Weź udział w kursie teoretycznym, a potem w praktycznym.

   • Zapisz się na egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD). Weź ze sobą numer PKK.

   • Jeśli zdasz egzamin teoretyczny — zapisz się na egzamin praktyczny w WORD-zie.

  2. Samodzielnie przygotuj się do egzaminu teoretycznego i weź udział tylko w kursie praktycznym.

   • Zapisz się na egzamin teoretyczny w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD). Weź ze sobą numer PKK.

   • Jeśli zdasz egzamin teoretyczny w WORD-zie — idź do szkoły jazdy i zapisz się na kurs praktyczny. Weź ze sobą numer PKK.

   • Weź udział w kursie praktycznym.

   • Zapisz się na egzamin praktyczny w WORD-zie. Weź ze sobą numer PKK.

 6. Jeśli zdasz egzamin praktyczny — WORD wyśle informację o tym do twojego urzędu.

 7. Zapłać za wydanie prawa jazdy. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile zapłacisz.

 8. Jeśli płacisz w kasie — zanieś potwierdzenie opłaty do pokoju, w którym przyjęto twój wniosek. Jeśli robisz przelew — wyślij e-mail z potwierdzeniem przelewu do urzędu.

 9. Odbierz gotowe prawo jazdy. Szczegóły znajdziesz w sekcji Ile będziesz czekać.

  

               Jeśli zdasz egzamin, ale jeszcze nie masz prawa jazdy — nie możesz prowadzić pojazdów bez ważnego                             prawa jazdy.

   PKK — profil kandydata na kierowcę — zestaw danych, które identyfikują osobę, która chce uzyskać prawo jazdy. Na         podstawie PKK urzędy, szkoły jazdy, WORD-y oraz inne instytucje, które biorą udział w procesie uzyskiwania prawa             jazdy, rozpoznają kandydata na kierowcę.

Gdzie złożyć wniosek

 • w urzędzie starostwa powiatowego w swoim miejscu zamieszkania,

 • w urzędzie miasta — jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu,

 • w urzędzie dzielnicy — jeśli mieszkasz w Warszawie.

 

Najlepiej idź do urzędu osobiście. A jeśli na przykład z powodu choroby lub niepełnosprawności nie możesz tego zrobić — wyślij dokumenty pocztą.

Gdzie i kiedy odebrać numer PKK

Masz 2 możliwości odbioru: w urzędzie albo jeśli wniosek wyślesz pocztą — numer PKK też dostaniesz pocztą.

Numer PKK dostaniesz:

 • od razu — jeśli twój wniosek będzie kompletny,

 • w ciągu 2 dni — jeśli urząd będzie musiał sprawdzić twoje dane,

 • w ciągu miesiąca — jeśli urząd musi wyjaśnić twoją sytuację, na przykład masz negatywne orzeczenie lekarskie,

 • w ciągu 2 miesięcy — jeśli twoja sytuacja będzie wymagała dodatkowych wyjaśnień.

 

 

Ile zapłacisz

100,50 zł za wydanie prawa jazdy.

Dowiedz się w urzędzie, jak możesz zapłacić. Zazwyczaj masz 2 możliwości:

 • płacisz w kasie urzędu,

 • robisz przelew na konto urzędu.

 

 

Co przygotować

 • wniosek o wydanie prawa jazdy - pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie,

 • orzeczenie lekarskie,

 • aktualne zdjęcie.

 • dowód osobisty albo paszport. Jeśli jesteś cudzoziemcem, weź paszport albo kartę pobytu,

 • dokument, który potwierdzi adres zameldowania, na przykład dowód osobisty, kartę pobytu albo zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały albo czasowy. Jeśli masz nowy dowód osobisty, w którym nie ma adresu zameldowania — weź z dowolnego urzędu gminy zaświadczenie o zameldowaniu. Jeśli nie masz meldunku — zapytaj urzędnika, co zrobić,

 • ksero dotychczasowego prawa jazdy — jeśli masz już prawo jazdy i chcesz uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię,

 • pisemna zgoda rodziców albo opiekuna prawnego — jeśli wkrótce skończysz 18 lat. Idź do urzędu z rodzicem albo opiekunem prawnym — musi podpisać przy urzędniku dokument, w którym zgadza się na rozpoczęcie kursu i wydanie prawa jazdy,

 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem — jeśli chcesz dostać prawo jazdy kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E albo gdy starosta skierował cię na badania psychologiczne.

 

 

Ile będziesz czekać

 • do 9 dni roboczych od dnia, w którym urząd dostanie potwierdzenie opłaty, twoje prawo jazdy będzie gotowe do odbioru,

 • do miesiąca — jeśli urząd musi wyjaśnić twoją sytuację, na przykład dostaniesz zakaz prowadzenia pojazdów albo okaże się, że masz prawo jazdy za granicą,

 • do 2 miesięcy — wyjątkowo, jeśli sytuacja będzie wymagała jeszcze dodatkowych wyjaśnień.

 

Masz 2 możliwości odbioru:

 • w urzędzie — zabierz wtedy ze sobą dowód osobisty albo paszport oraz prawo jazdy — jeśli masz,

 • pocztą — jeśli zaznaczysz we wniosku odbiór pocztą, wpiszesz swój adres i przed odbiorem odeślesz swoje prawo jazdy.

Sprawdź na stronie www.kierowca.pwpw.pl lub www.info-car.pl, na jakim etapie jest twoja sprawa i kiedy możesz odebrać gotowe prawo jazdy. Wystarczy, że podasz swoje dane: numer PESEL, imię i nazwisko.

Jeśli urzędnik odmówi ci wydania prawa jazdy — możesz odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie złóż w urzędzie, który wydał odmowę.


Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 702)

 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r. poz. 231)

Co przygotować
Gdzie złożyć wniosek
Gdzie i kiedy odebrać numer PKK
Ile zapłacisz
Ile będziesz czekać
bottom of page